Objektivistička škola “Ko je John Galt”

Objektivistička škola “Ko je John Galt”

Udruženje „Multi“ će u periodu od februara do maja 2017. godine, organizovati prvu Objektivističku školu za područje za Bosne i Hercegovine.

Lokacija

Tuzla

Datum održavanja

6. februar do maja 2017. godine