Oni koji bi dali slobodu za privremenu sigurnost, ne zaslužuju ništa od toga.

Benjamin Franklin
Kontakt:      387/61-654-320      387/70-201-242
Damira Hadžibeganovića 115, 75.000 Tuzla