wp_enqueue_script('google-recaptcha', 'https://www.google.com/recaptcha/api.js'); Vrijeme je da prevedemo Friedmana na bosanski! - Multi.ba

Vrijeme je da prevedemo Friedmana na bosanski!

Vrijeme je da prevedemo Friedmana na bosanski!

Udruženje građana “Multi” je pionirska i najveća libertarijanska organizacija u Bosni i Hercegovini. Osnovana je 2011. godine i dosada je realizovala niz uspješnih projekata usmjernih na promociji ideja slobode u Bosni i Hercegovini, ali i regionu Zapadnog Balkana. Izdvajamo OPEN festival – najveći libertarijanski festival u Evropi; domaće ESFL konferencije; dokumentarni film “Ekonomija”; “Katalaksija” seminare i brojne druge projekte. Dosada smo izdali nekoliko knjiga – Islam i slobodno tržište (Čavalić/Smajić); Ekonomija slobode (Palmer), Uvod u objektivizam (Vrtarić) i Hayek, osnove (Boudreaux). Sada želim izdati našu sljedeću knjigu, a to je “Kapitalizam i sloboda” od Milton Friedmana.

Zašto prevodimo knjigu?

Ovo smatramo našim kapitalnim projektom jer dosada ova knjiga nije prevođena na bosanski jezik. Upravo zbog toga se nije dovoljno razvila libertarijanska kultura, naročito među intelektualcima. Naime, intelektualne elite nemaju baznih izvora na koje bi se referisali i na osnovu kojih bi gradili svoje modele promjene društva. Zbog toga nerijetko potežu za socijalizmom i drugim intervencionističkim ideologijama.

Šta planiramo uraditi?

Sa 4000 dolara podrške, uradit ćemo prevod knjige “Kapitalizam i sloboda” na bosanski jezik. Knjiga će se štampati i izdati u našoj organizaciji, te ćemo organizovati nekoliko promocija u najvećih gradovima Bosne i Hercegovine. Ono što je najvažnije je da će se knjiga podijeliti univerzitetima, bibliotekama, ali također i donosiocima odluka, liderima mišljenja i slično. Pritom ćemo voditi računa da knjigu dobiju oni koji će od nje imati koristi i koji će dalje moći širiti ove ideje.

Da li se isplati?

Dakle, svaki dolar će biti potrošen na samu knjigu i na našu misiju širenja ideja slobode u Bosni i Hercegovini. Poznati smo kao organizacija koja vodi računa o tome da se svaki dolar potroši namjensi i da najviše doprinese promociji ideja slobode. Upravo zbog toga tražimo vašu podršku. Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

Kampanju možete podržati ovdje: https://www.indiegogo.com/projects/translating-capitalism-and-freedom-by-m-friedman/x/18039883#/

Admir Čavalić, direktor udruženja “Multi”

www.multi.ba