wp_enqueue_script('google-recaptcha', 'https://www.google.com/recaptcha/api.js'); Yaron Brook u Sarajevu - Multi.ba

Yaron Brook u Sarajevu

Yaron Brook u Sarajevu

Udruženje “Multi” u suradnji sa Ekonomskim fakultetom u Sarajevu, Balkanskim objektivističkim centrom i Ayn Rand Institutom ugostiće prof. dr. Yarona Brooka. Predavanje će se održati 04. aprila u 17:00 na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Bavljenje sopstvenim talentima i razvoj poduzetništva kao i etika koja ga uvezuje biće centralna tema predavanja. Na koji način etika slobodnog tržišta utiče na oslobađanje pojedinca da se ostvaruje lično i poslovno? Prof. dr. Yaron Brook, pored Ayn Rand, je jedan od najpopularnijih predstavnika filozofije objektivizma u svijetu, filozofije koja promoviše novi način razmišljanja o kapitalizmu i racionalnom interesu.

Doktor Brook je direktor Ayn Rand Institute, koautor američkog bestselera „Revolucija slobodnog tržišta: kako ideje Ayn Rand mogu da stanu na kraj velikoj vladi“ i bivši kolumnista „Forbes“ magazina. Radio je kao profesor iz oblasti finansija, a njegovi članci objavljivani su u renomiranim časopisima poput „Wall Street Journal“ i „USA Today“. Doktor Brook širom Amerike i svijeta predaje na temu objektivizma, spoljne politike kao i poslovne etike uz ohrabrivanje ulaganja u sebe kroz poslovne ideje. Ayn Rand Institute, čiji je najistaknutiji predstavnik, je organizacija koja se bavi izučavanjem i promocijom filozofije objektivizma, a cilj je edukacija i stvaranje kulture zasnovane na individualizmu i razumu.

Događaj je otvoren za širu javnost. Facebook događaj: https://www.facebook.com/events/1243526439058630/

Lokacija

Ekonomski fakultet u Sarajevu

Datum održavanja

04. april 2017.