slobodno tržište Tag

Postoje argumenti koji su toliko besmisleni da samo intelektualci i političari mogu da vjeruju u njih. Među takvima je i onaj koji kaže da kapitalizam više koristi bogatima nego “običnom čovjeku”. Hajde da ga razmotrimo. Bogataši su uvijek znali kako da se razonode i uživaju u komforu...